Browse

Your Cambrian News Online

Homes supplement

NEW REG SUPPLEMENT

Holidaymaker 2015


Head Office

Tindle Crest

Cambrian News Ltd
7 Aberystwyth Science Park,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3AH

Our other publications:

Your Community RSS Icon

Click on a marker to view the Community News from that area


 • Porthmadog

  26 March 2015
  Cymdeithas Lenyddol ROEDD festri Capel y Porth yn llawn nos Lun, 16 Mawrth. Roedd y gynnulleidfa i gyd wedi dod i wrando a’r dalentau ifanc Porthmadog yn perfformio. Ar y...
 • Pwllheli

  26 March 2015
  Cylch Cyfeillion MWYNHAODD aelodau’r Cylch brynhawn hwyliog yn eu cyfarfod ddydd Llun, 16 Mawrth, gyda rhai ohonynt yn gwneud gwaith llaw a’r lleill yn gwneud posau.Yna daeth pawb at ei...
 • Tywyn

  26 March 2015
  Rotary Club THE ROTARY club has nominated the Meirionnydd Special Riding Group as the president’s charity for 2014-2015.The Meirionnydd Special Riding Group (MSRG), now based at Bwlch Gwyn Trekking Centre,...
 • Harlech

  26 March 2015
  Community council THE COMMUNITY council discussed a number of matters at a recent meeting.A planning application was received to replace the present ATM with a newer model at HSBC, High...
 • Barmouth

  26 March 2015
  Fund-raising ON THURSDAY, 2 April, from 11am until 3pm, the Buffs Club will be holding a fund-raising car boot sale. Proceeds from the day will be split between the community...
 • Aberystwyth

  25 March 2015
  Stroke Club ON WEDNESDAY, 18 March, 36 members made their way by coach and car to the Llanina Arms to celebrate St David’s Day with a cawl lunch.The chairman, John...
 • Pontrhydfendigaid

  25 March 2015
  Gwasanaethau RHYDFENDIGAID (Presbyteriaid): Dydd Sadwrn, 28 Mawrth: Ffair Wanwyn Chwiorydd Rhyd-fendigaid yn y festri am 10yb. Ago-rir gan Menna Evans, Aberystwyth.Dydd Sul, 29 Mawrth, (Sul y Palmwydd): 10yb, Huw Roderick,...
 • Newcastle Emlyn

  25 March 2015
  Town Council MEMBERS of Côr Wiber, will be travelling to Italy to compete in an international singing competition on 7 April. The trip will cost the members £500 each and...
 • Machynlleth

  25 March 2015
  Garden club THE NEXT meeting of Machynlleth and District Garden Club takes place on Tuesday, 7 April, at Machynlleth Bowling Club, at 7.30pm. Susan Paynton will give an illustrated talk...
 • Pwllheli

  19 March 2015
  Cymdeithas Ddiwylliannol CYNHALIWYD cyfarfod ychwanegol o Gymdeithas Ddiwylliannol Y Drindod nos Wener, 13 Mawrth dan lywyddiaeth Richard O Robyns. Rhoddodd groeso cynnes i’r Parch Huw John Hughes yn ŵr gwadd. ...
Page
<<
<<
1
23456789>> >> 9

Business Directory

Y Cymro Ar-lein

County Echo Online

Fashion and Beauty