Your Community RSS Icon

Click on a marker to view the Community News from that area


 • Services

  18 December 2014
  Llangian ST CIAN: Dim gwasanaethau, 21 Rhagfyr. Gwasaneth Cymun Bendigaid bore Nadolig am 10yb. Llanengan ST ENGAN: Boreol weddi am 9yb. Cynhelir ein Gwasanaeth Carolau yn yr Eglwys nos Sul,...
 • Y Ffor

  18 December 2014
  Y Sul FESTRI Maesyneuadd, 4.30yp, (sylwch ar yr amser), Gwasanaeth Carolau’r Pentref. Paned i ddilyn. Casgliad at achos da lleol. Bydd gwasanaeth fore Nadolig hefyd am 10yb. Dewch â’ch hoff...
 • Harlech

  18 December 2014
  WI PRESIDENT Edwina Evans wel-comed members to the meeting at the memorial hall on Wednesday evening, 12 November. Meirion was sung accompanied by Myfanwy Jones playing the piano.The county letter...
 • Abergeirw

  18 December 2014
  Y Cyfarfod Cystadleuol NOS WENER, 5 Rhagfyr, cynhaliwyd y cyfarfod bach o dan arweiniad Gerallt E Jones gydag Alwena Morgan, Llan Ffestiniog yn cyfeilio y ddau feirniaid hwyliog oedd Arfon...
 • Aberystwyth

  17 December 2014
  Cymdeithas yr Aelwyd NOS WENER, 5 Rhagfyr, cawsom gyfle i ddathlu chwarter canrif cyntaf Cwmni Theatr Arad Goch yng nghwmni Mari Rhian Owen.Ar 1 Ebrill 1989 ymunodd Theatr Crwban a...
 • Llanrhystud

  17 December 2014
  Community council THE COUNCIL met on Wednes-day, 3 December, to discuss the correspondence received and mat-ters raised by the community. The discussion between the com-munity council and Ceredigion County Council’s...
 • Cardigan

  17 December 2014
  CARDIGAN Guides are privileged to be sending two of their girl guides abroad next year on International trips. Mari Jones is going to Estonia and Ruth Mansfield will be going...
 • Llanidloes

  17 December 2014
  Flicks in the Sticks IT’S A Wonderful Life will be shown at the Old Mill Bar Area on Saturday, 20 December, at 2pm. Minerva Arts Centre ON SATURDAY, 20 De-cember,...
 • Mynytho

  11 December 2014
  Merched y Wawr CYFARFU Merched y Wawr ar nos Lun, 11 Tachwedd, Croesawyd pawb gan Mair y llywydd, cafwyd ymddiheuriadau a chanwyd yr anthem. Cydymdeimlwyd ag Eluned sydd wedi colli...
 • Aberdyfi

  11 December 2014
  WI PRESIDENT Pauline Jones welcomed members to the AGM on Wednesday, 26 November.After singing Jerusalem, apologies were received. Flora Fowles and Bronwen Hugill-Gowers were thanked for the cyclamen on the...
Page
<<
<<
1
23456789>> >> 9


Weather

Fashion and Beauty

Christmas Supplement South

Business Directory

Y Cymro Ar-lein

County Echo Online

RSS Feeds

Get the latest news as it happens, direct to you.

What are RSS Feeds?