Gwelir Alfred Thomas, Fronwen, Horeb yn cyflwyno siec o £850 i cynrychiolwyr RABI.

Dyma roddion ei penblwydd yn 90 oed ym mis Awst mewn noson y swper yn Llain.

Ydych chi'n aelod o grŵp yn eich cymuned? Oes gennych newyddion, lluniau a fideos i'w rhannu? Anfonwch nhw i [email protected]