SEASONS greetings from your fellow Cambrian News readers - see more in the newspaper each week in the run up to Christmas.

Cyfarchion y Nadolig oddi wrth eich cyd-ddarllenwyr - gweler mwy yn y papur bob wythnos tan y Nadolig.