Canlyniadau Eisteddfod Capel y Groes 2024

Adrodd 10 – 12 a CA2 [cyf] – Elliw Grug Davies, Drefach.

Adrodd 12 – 16 – Mari Williams, Tregaron.

Eisteddfod
Mari Gwenllian Evans a Alaw Freeman (Nia Davies)

Canu Emyn 12 – 16 oed a Unawd 12 – 16 oed – 1. Mari Gwenllian Evans, Llanwnnen.

Canu Emyn dan 12 oed – Alaw Freeman, Llanon.

Eisteddfod
Elin Williams a Elliw Grug Davies (Nia Davies)

Unawd ac adrodd 6 – 8 oed – Ifan Morris, Llanfihangel-ar-Arth.

Cadair dan 21 oed – Elin Williams, Tregaron.

Eisteddfod
Cystadlwyr Unawd 6-8 oed (Nia Davies)

Canu Emyn Agored, Her Adroddiad dros 21 oed, Unawd o Sioe Gerdd a Her Unawd dros 21 oed – Sioned Howells, New Inn.

Unawd 6 – 8 oed – 1. Ifan Morris, Llanfihangel-ar-Arth. 2. Matilda Jones, Cwmann. 3. Trefor Hatcher Davies, Llanddewi Brefi.

Eisteddfod
Unawd 8-10 oed (Nia Davies)

Unawd 8 – 10 – 1. Non Thomas, Talgarreg. 2. Neli Evans, Talgarreg. 3. Alaw Freeman, Llanon.

Unawd 16 – 21 oed – 1. Ifan Meredith, Llambed. 2. Osian Jenkins, Tregaron.

Eisteddfod
Ifan Meredith a Osian Jenkins (Nia Davies)

Unawd ar Unrhyw Offeryn Cerdd dan 12 oed - 1. Beca Davies, Llangynnwr. 2. Neli Evans, Talgarreg. 3. Ilan-Rhun Phillips, Caerfyrddin.

Unawd ar Unrhyw Offeryn Cerdd 12 – 16 oed a Darllen o’r Ysgrythur – Magw Thomas, Llandysul.

Eisteddfod
Unawd ar Unrhyw Offeryn Cerdd dan 12 oed - 1. Beca Davies, 2. Neli Evans, 3. Ilan-Rhun Phillips (Nia Davies)

Unawd dan 6 oed – 1. Cara Taylor, Llanwnnen. 2. Ilan-Rhun Phillips, Caerfyrddin. 3. Leisa Hatcher, Gorsgoch.

Eisteddfod
Cara Taylor, Llanwnnen, Ilan-Rhun Phillips, 3. Leisa Hatcher, Gorsgoch. (Nia Davies)