Robin Williams yn ennill Medal Wyddoniaeth Eisteddfod 2022

Friday 27th May 2022 5:30 am
@CambrianNews
[email protected]
Share
Y ffisegwr Robin Williams Medal Wyddoniaeth Eisteddfod 2022
Y ffisegwr Robin Williams (Eisteddfod Genedlaethol )

Subscribe newsletter

Subscribe to our email and get updates right in your inbox.

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i Robin Williams, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth. Bydd yn cael ei anrhydeddu mewn seremoni arbennig ar Faes yr Eisteddfod yng Ngheredigion o 30 Gorffennaf – 6 Awst eleni.

Mae Robin Williams yn ffisegwr ac yn awdurdod ym maes lled-ddargludyddion, ac mae’i ymchwil wedi bod yn ganolog yn natblygiant electroneg ddigidol a’r newidiadau pellgyrhaeddol ym myd cyfrifyddiaeth a chyfathrebu.

Datblygodd ddulliau newydd i astudio lled- ddargludyddion ac ef oedd un o’r rhai cyntaf i ddefnyddio ymbelydredd syncrotron i astudio wyneb soledau, a bu’n cydweithio gyda nifer o gwmnïau ar draws y byd.

Wedi’i eni ar fferm fynyddig yn Llanuwchllyn, cafodd ei addysg yn ysgol y pentref ac yn Y Bala cyn mynd I Brifysgol Bangor lle y graddiodd mewn ffiseg. Wedi gorffen ei ddoethuriaeth bu’n gweithio yn yr Iwerddon gyda chyfnodau yn yr Unol Daleithiau ac yn yr Almaen cyn dychwelyd i Gymru fel Pennaeth yr Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd yn falch iawn o weld cynifer o fyfyrwyr Cymraeg yn ymuno â’r Adran ac roedd yn wastad yn barod i gynnig dosbarthiadau yn y Gymraeg i’r rhai oedd â diddordeb.

Wedi cyfnod fel Is-Bennaeth Prifysgol Caerdydd cafodd ei benodi’n Bennaeth Prifysgol Abertawe lle’r oedd yn hynod o gefnogol i’r defnydd o’r Gymraeg ymhob agwedd o waith y Coleg. Balchder iddo oedd goruchwylio sefydlu Ysgol Feddygol Abertawe a’r cyfle i benodri athrawon disglair, nifer ohonynt a’r gallu i gynnig cyrsiau yn y Gymraeg.

Yn 2010, ar ran Llywodraeth Cymru, fe gadeiriodd y Bwrdd i roi ystyriaeth i ddysgu drwy’r Gymraeg ym Mhrifysgolion Cymru a oedd yn bwnc llosg ar y pryd. Arweiniodd ei adroddiad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd erbyn hyn wedi trawsnewid y cyfleusterau i ddysgu yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog ac sydd wedi bod yn llwyddiant enfawr.

Mae’n gyson wedi bod yn cynghori llywodraethau Prydain a Chymru ar agweddau o wyddoniaeth ac mae yn gyn-gadeirydd Pwyllgor Cynghori Gwyddoniaeth Cymru. Mae’n Gymrawd gwreiddiol o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, cafodd ei wneud yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol yn 1990, a’i apwyntio yn Farchog yn 2019.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion ar gyrion Tregaron o 30 Gorffennaf – 6 Awst. Am ragor o wybodaeth ac i brynu tocynnau Maes, ewch i www.eisteddfod.cymru.

As we continue to protect and grow quality local journalism, Cambrian News is considering experimenting in the future with some form of paid-for content on our website.

If you’d like to help shape how that may look and secure some free credits if we do go live then please register  here.

Comments

To leave a comment you need to create an account. |

All comments 0