Sylfaenwyr ac arweinyddion Adran Aberystwyth yn ennill Tlws John a Ceridwen Hughes

Wednesday 25th May 2022 5:00 am
@CambrianNews
[email protected]
Share
Enillwyr Tlws John a Ceridwen Hughes, Eisteddfod yr Urdd 2022
Lona Phillips (chwith), Heledd Cynwal (canol), a Helen Helen Medi Williams (Elin Mabbutt )

Subscribe newsletter

Subscribe to our email and get updates right in your inbox.

Mae’r Urdd wedi cyhoeddi mai Helen Medi Williams a Lona Phillips fydd yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled eleni. Caiff y tlws ei gyflwyno yn flynyddol yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd, fel gwobr am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Mae Helen yn athrawes yn Ysgol Rhydypennau, Bow Street a nyrs yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth yw Lona. Yn ogystal â hyfforddi a chynorthwyo Aelwyd Aberystwyth, chwaraeodd y ddwy ran flaenllaw yn ei sefydlu yn 2009 er mwyn sicrhau cyfle i blant y dref a’r cyffiniau gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010 a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Adran ar gyfer plant cynradd oedd hi’n wreiddiol ond mi aeth o nerth i nerth ac ers 2013 mae ganddi hefyd adran uwchradd.

Meddai llefarydd ar ran aelodau a rhieni Aelwyd Aberystwyth: “Mae ymroddiad Helen a Lona a’u brwdfrydedd wrth gyfrannu’n gwbl wirfoddol at ddatblygiad a phrofiadau pobl ifanc Aberystwyth a’r cyffiniau yn eu gwneud yn gwbl deilwng o Dlws John a Ceridwen Hughes.”

Meddai cyn-aelod o’r Aelwyd, Siwan Fflur Davies: “Roeddwn yn un o’r aelodau cyntaf yn 2009, a bues i’n cystadlu bob blwyddyn hyd at Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. Mae gennyf lawer o atgofion melys ac rwy’n ddiolchgar iawn i Adran Aberystwyth, ac i Helen a Lona yn arbennig, am bob cyfle.”

Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau: “Mae Helen a Lona wedi cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i blant a phobl ifanc Aberystwyth ers degawd a mwy bellach, ac mae hi’n fraint a phleser eu hanrhydeddu yn yr Eisteddfod eleni. Mae’r Urdd yn ddibynnol ar bobol weithgar, cydwybodol fel hyn i’w gynnal a’i hyrwyddo a dangos pa mor werthfawr, a gymaint o hwyl, ydi bod yn aelod o’r mudiad.”

Cafodd Helen a Lona wybod eu bod wedi ennill y wobr yn ystod un o ymarferion Aelwyd Aberystwyth yn ddiweddar. Roedd y cyflwynydd Heledd Cynwal a’r criw yno i roi syrpreis iddynt ac i roi gwybod eu bod wedi ennill.

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei roi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd seremoni arbennig i gyflwyno’r tlws ar Lwyfan y Cyfrwy ar ddydd Iau, 2 Mehefin ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych.

As we continue to protect and grow quality local journalism, Cambrian News is considering experimenting in the future with some form of paid-for content on our website.

If you’d like to help shape how that may look and secure some free credits if we do go live then please register  here.

Comments

To leave a comment you need to create an account. |

All comments 0