Gwneud y gorau o’ch gardd a mwynhau yn yr awyr agored

Sunday 3rd April 2022 7:30 am
@CambrianNews
[email protected]
Share
Meinir Gwilym, cynhyrchydd ac un o gyflwynwyr Garddio a Mwy
Meinir Gwilym, cynhyrchydd ac un o gyflwynwyr Garddio a Mwy (S4C )

Subscribe newsletter

Subscribe to our email and get updates right in your inbox.

Mae cyfres newydd sbon o’r sioe garddio boblogaidd Garddio a Mwy yn ôl a’r S4C ar nos Lun, 4 Ebrill i’n tywys ni drwy’r tymhorau yn yr ardd.

Yn ogystal â’r arlwy arferol o hau a phlannu, bwyd tymhorol, hybu natur, a blodau bendigedig, bydd y gyfres yn ymweld â gerddi ar hyd a lled y wlad, ac mi gawn gyfarfod wynebau newydd a rhai cyfarwydd hefyd wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen.

Meddai Meinir Gwilym, cynhyrchydd ac un o gyflwynwyr y gyfres: “Mae Garddio a Mwy hefyd yn annog pobol i dreulio amser yn yr awyr agored, a bob amser yn pwysleisio nad oes yn rhaid i chi gael gardd i allu garddio.

“Bydd y gyfres hefyd yn cynnig syniadau am brosiectau DIY, ac os nad ydyn ni’n ffans o weithio yn yr ardd, gallwn ddianc efo’r gyfres i fyd o flodau.

“Mae gan Garddio a Mwy gymuned fywiog o ddilynwyr ar-lein, ac eleni bydd y gyfres yn cynnal ‘Her Tyfu Garddio a Mwy’ fydd yn gyfle i bobol roi cynnig ar dyfu eu bwyd eu hunain am y tro cynta’, gan ddilyn hynt a helynt sawl wyneb cyfarwydd fydd yn mynd i’r afael â’r un her,” meddai Meinir.

Tîm Garddio a Mwy
Tîm Garddio a Mwy (S4C )

Eleni eto, cawn gyfle i weld trefniadau blodau hyfryd Sioned Edwards wrth iddi ymweld â gerddi syfrdanol yng Nghymru, a chreu gosodwaith efo rhai o’r blodau sydd ar eu gorau yn ystod ei hymweliad.

Awn at dŷ Sioned a’i gŵr Iwan ym Mhont-y-Tŵr yn Nyffryn Clwyd lle fydd Iwan yn tyfu bwyd yn yr ardd lysiau i fwydo’r teulu.

Byddwn hefyd yn ymweld â Meinir yn ei gardd odidog ym Mhant-y-Wennol, Trefor wrth iddi rannu llwyth o syniadau ar sut i wneud y gorau o’ch gardd.

Bydd cyfle i wylwyr gyfarfod cyflwynwyr achlysurol newydd eleni hefyd, gan gynnwys Heledd Evans, Adam Jones, Carol Williams, Naomi Saunders, Ian Keith Jones a Rhys Rowlands – bob un yn arbenigo mewn gwahanol faes.

Yn ystod y gyfres bydd tîm Garddio a Mwy yn ymweld â’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, Sir Gâr a bydd rhaglen arbennig awr o hyd ar Ddydd Llun y Pasg (18 Ebrill), yn llawn syniadau am jobsys i’w cwblhau a phethau difyr i wneud yn yr ardd efo’r plant.

Garddio a Mwy, pob nos Lun 8.25, S4C. Isdeitlau Saesneg. Ar alw: S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill. Cynhyrchiad Cwmni Da ar gyfer S4C

As we continue to protect and grow quality local journalism, Cambrian News is considering experimenting in the future with some form of paid-for content on our website.

If you’d like to help shape how that may look and secure some free credits if we do go live then please register  here.

More About:

Share

Comments

To leave a comment you need to create an account. |

All comments 0